Our Gallery

Our Contacts

27 Division St, New York, NY 10002, USA

iRecco@mail.com energy.IRecco@mail.com

+1 (800) 123 456 789
n+1 (800) 321 456 746

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

FAQ

1.Jaki jest czas montowania instalacji od momentu podpisania umowy?

Z reguły montaż startuje do 14 dni od zaakceptowania przez Klienta projektu instalacji i wpłacenia zaliczki, aczkolwiek ten termin może być krótszy – zależne jest to od dostępności materiałów i terminów monterów.

2.Jeżeli potrzeby będą wyższe niż ostatecznie zmagazynowana energia to korzystam z normalnych opłat za energię?

Przyjmujemy, że bieżąca konsumpcja to ok. 30% wyprodukowanej energii, pozostałą część (70%) oddajemy do sieci.

Jako Prosument w ciągu 365 dni mogę odebrać z sieci:

– 80% zmagazynowanej energii, posiadając instalację do 10 kWp.
– 70% zmagazynowanej energii, posiadając instalację od 10 do 50 kWp.

Jeśli to nie wystarczy na bieżące użytkowanie, mogę pobrać energię z sieci publicznej po ogólnej stawce.

3.Czy jeśli nasze zużycie będzie większe po kilku latach użytkowania to możemy powiększyć instalacje fotowoltaiczną?

Tak, wtedy wg indywidualnych potrzeb SOLARIS Panele Fotowoltaiczne oszacuje ile modułów należy dołączyć do istniejącej instalacji. Rozbudowa zależna jest od użytych komponentów. W przypadku falowników centralnych należy pamiętać, o maksymalnej mocy falownika i instalacja będzie pracować z mocą najsłabszego panelu. W przypadku mikrofalowników nowe panele pracują swoją pełną mocą.
Warto brać to pod uwagę przy budowie pierwszej instalacji.

4.Czy Aplikacja będzie pokazywać Klientowi ile w danym momencie instalacja produkuje prądu?

Tak, będzie widoczna ta informacja w aplikacji. Będzie możliwość sprawdzenia również innych parametrów np. aktualna moc, dzisiejsza wyprodukowana energia i wiele, wiele innych.

5.Jeżeli w monitoringu wychodzi, że coś jest nie tak, to ile jest gwarancji że firma naprawi te usterki?

Tak, moduły fotowoltaiczne posiadają 25-letnią gwarancję na to że ich efektywność nie spadnie poniżej 80% mocy znamionowej.
Mikroinwertery mają gwarancję na 10 lat, którą można przedłużyć nawet do 20 lat. Dodatkowo Stilo daje dodatkowy 12 letnią gwarancję obejmującą całą instalację.

6.Czy całość instalacji może być na zewnątrz?

Instalacja może być w pełni zamontowana na zewnątrz.
Inwertery spełniają normy wodoszczelności. Mikroinwertery spełniają normę IP67, a Inwerter centralny IP65.

7.Jeśli działalność gospodarcza jest zarejestrowana w domu – bardziej się opłaca założyć fotowoltaikę na osobę fizyczną czy na działalność gosp.?

Wymaga to indywidualnej oceny Klienta. On zadecyduje w jaki sposób chce się rozliczać z dostawcą energii.

8.Ile energii możemy zmagazynować?

Instalacja prosumencka oparta jest na bieżącym zużywaniu wytworzonej energii. Nadmiar przekazywany jest do sieci energetycznej. W momencie gdy nasza instalacja nie produkuje wystarczającej ilości prądu, odbieramy wyprodukowaną wcześniej energię. W takim wypadku możemy odebrać nawet 80% wyprodukowanego wcześniej prądu do sieci, 20% zostaje w sieci, jako pokrycie kosztów magazynowania energii.

9.Czy Klient ma dostęp do aplikacji monitorującej?

Tak, Klient ma dostęp do aktualizacji monitorującej własną elektrownię.

10.Czy firma SOLARIS Panele Fotowoltaiczne pomaga załatwić odbiór energetyczny?

Tak, w kalkulatorze wraz z ofertą dostępne będzie również pełnomocnictwo, które upoważni SOLARIS Panele Fotowoltaiczne do załatwienia sprawy za Klienta.

11.Czy musimy być podłączeni do sieci energetycznej?

Tak, instalacja musi być podłączona do sieci energetycznej. Wynika to przede wszystkim z tego, że do uruchomienia instalacji potrzebny jest prąd.

12.Czy jest duża różnica w nasłonecznieniu poszczególnych regionów kraju?

Nasłonecznienie w Polsce jest od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2.

14.A czy gwarancja obejmuje zniszczenia np. w wyniku opadów gradu?

Nie, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
Instalację można dodatkowo ubezpieczyć od takich ewentualności.

15.Zaliczka i płatności – Ile wynosi zaliczka od klienta w %? Jaki jest termin zapłaty?

Zaliczka wynosi 50%, Klient dokonuje przelewu bezpośrednio przed wykonaniem wizualizacji dokonanej przez projektantów. Klient powinien zapłacić zaliczkę w terminie 7, 14 lub 21 dni tyle, co ważność oferty chyba, że zostało ustalone inaczej lub Klient czeka na finansowanie.

16.Czy jest możliwość umieszczenia paneli na sąsiednim budynku oddalonym ok. 10m tzn. garaż pokryty eternitem ponad 200m^2?

Jest możliwość umieszczenia instalacji na budynku oddalonym od budynku mieszkalnego, aczkolwiek nie może on być pokryty eternitem. Nie ma bezpiecznej technologii montowania paneli na dachu pokrytym eternitem.

17.Skoro trzeba zrobić zapas mocy to czy nie należy uwzględnić tego, że panele tracą siłę i możliwości produkcji prądu?

Warto w tym wypadku uwzględnić wiele zmiennych, aby jak najoptymalniej określić prawidłową wielkość instalacji.
Z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Gdańską wynika, że najwyższa wydajność instalacji fotowoltaicznej jest w momencie gdy moc modułów użytych w instalacji o 20% przekracza znamionową moc falownika. Rekompensuje nam to w miarę upływu czasu ubytek mocy modułów wynikający ze starzenia się paneli.

18.Jak wygląda konkurencyjność jakości i ceny do innych firm na rynku?

SOLARIS Panele Fotowoltaiczne bazuje na najnowocześniejszych komponentach, a przy tym nie ma wygórowanej ceny. Oferują bardzo wysokiej klasy instalacje w cenie porównywalnej do konkurencji.

19.Czy wysokość zaliczki jest porównywalna na rynku?

Tak, wysokość zaliczki jest odzwierciedleniem realiów w tym sektorze.

20.Ile potrzeba paneli na 1 kW?

Wszystko zależy od tego, jakiej mocy wybierzemy moduły PV do instalacji fotowoltaicznej. Jeśli np. wybierzemy moduł Monokrystaliczny ULICA 400 Wp to łatwo policzyć, że aby wyprodukować 1 kW potrzebne będzie 2,5 danego modułu PV. Przyjmując, że 1 kW to 1000 W, a to równa się 1000 Wp.

21.Jak czyścić panele?

Nie zalecamy samodzielnego mycia paneli, gdyż w razie ich uszkodzenia można utracić gwarancję.

22.Czy są już dostępne panele 500W?

Informacja o takich panelach jest już na rynku aczkolwiek nie są one jeszcze wystarczająco przetestowane. Jeśli technologia będzie sprawdzona, na pewno pojawi się w ofercie SOLARIS Panele Fotowoltaiczne.

23.Wpływ zorientowania budynku względem kierunków geograficznych, a wydajność instalacji. Jaki jest optymalny kąt nachylenia modułu?

Idealny kąt nachylenia modułu PV to 30-40 stopni, zorientowane w stronę południową.

24.Czy są dostępne panele grafenowe?

Na ten moment firma SOLARIS Panele Fotowoltaiczne nie instaluje paneli grafenowych.

25.Jakie falowniki są w ofercie SOLARIS Panele Fotowoltaiczne?

Mikrofalowniki:

– APsystems

Falownik centralny:

– Afore

26.Ile jest gwarancji na mikrofalownikach?

APsystems proponują 10 lat gwarancji z możliwością przedłużenia do 20 lat.

27.Jaki wybrać falownik: mikroinwerter czy centralny? Jaka jest zasada doboru?

Mikroinwertery sprawdzą się na skomplikowanych dachach, gdyż pomagają uzyskać z instalacji 100% dostępnej mocy. Dzięki mikroinwerterom każdy panel pracuje z maksymalną możliwą mocą, a przy falownikach centralnych cała instalacja pracuje z mocą najsłabszego panelu.
Inwerter centralny sprawdzi się, gdy panele nie będą narażone na zacienienie i będą instalowane na jednej płaszczyźnie. W przypadku falowników centralnych jeśli awarii ulegnie jeden panel to wymagane jest by fachowcy specjalistycznymi narzędziami przy pomocy badań ocenili, który Panel jest wadliwy, a w przypadku mikroinwerterów mamy tę informację widoczną od razu w aplikacji.

28.Czy o dofinansowanie wnioski można składać na etapie budowy?

Wszystko zależy o jakie dofinansowanie się staramy. O część z nich możemy zabiegać jeszcze podczas budowy domu, a o część dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

29.Czy montaż instalacji będzie po podpisaniu umowy z firmą SOLARIS Panele Fotowoltaiczne czy dopiero po otrzymaniu dofinansowania?

Montaż odbywa się po przelewie zaliczki i akceptacji wizualizacji. Wówczas SOLARIS ustala z Klientem datę montażu. Po uzyskaniu faktury Klient składa wniosek o dofinansowanie.

30.Jak uzyskać dofinansowanie dla Klienta? Czy maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł?

Maksymalna kwota dofinansowania z programu “Mój Prąd” to 5000 zł dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Stilo udostępnia w kalkulatorze zakładkę do złożenia wniosku o dofinansowanie. O przyznaniu dofinansowania decyduje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Warto również rozeznać się czy we własnym regionie nie ma dodatkowych dofinansowań.

Skontaktuj się z nami
+48 609 002 360